Překlady Hrušková

tlumočení a ověřené překlady německého jazyka

Úvod


Jsem překladatelka a tlumočnice s více než 20-letými zkušenostmi. Zpočátku záliba se stala mou profesí a dnes je mou obživou. Kromě toho, že mne toto povolání velmi baví, kladu důraz na kvalitu, odbornou a jazykovou správnost, poctivost, spolehlivost, flexibilitu i dodržování termínů a dochvilnost. Je pro mne důležitá spolupráce s klientem, vzájemná důvěra, důsledná komunikace při zadání v zájmu funkčního výsledku. Hlavním pravidlem je absolutní důvěrnost informací.

Překládám a tlumočím převážně pro úřady státní správy a úřady činné v trestním či občanskoprávním řízení a současně také pro fyzické a právnické osoby dle zadání klienta. Neomezuji se na žádnou odbornost.

Nabízím Vám překladatelské služby na vysoké úrovni a to v co nejkratším termínu.

Jsem otevřená novým zkušenostem. Každá nabídka je pro mne zajímavá.

Proč si vybrat právě moje služby?

• individuální přístup ke každému zadání

• důsledná komunikace pro odstranění nejasností

• konzultace se specialisty z různých oborů a s rodilým mluvčím

• první kontakt zcela nezávazný

• férová cena

• působiště nejen Znojmo a okolí

Na brzkou shledanou

Mgr. Hana Hrušková

Služby


Běžně pracuji se zadáním fyzických i právnických osob z oborů technických, ekonomických a lékařských. Překládám obsahy webových stránek, technické příručky, lékařské zprávy, úřední listiny, obchodní dokumenty, smlouvy, protokoly, rozsudky, a také soukromou korespondenci. Tlumočím veřejné projevy, zprostředkovávám telefonáty (především konferenčně).

Provádím konsekutivní a doprovodné tlumočení pro kombinaci čeština - němčina / němčina - čeština. Většinou se zabývám všeobecným tlumočením. V případě odborně zaměřeného tlumočení je vhodné, pokud předem obdržím podklady z daného oboru, abych mohla do detailu načerpat případnou odbornou terminologii a zajistila kvalitně odvedenou práci.

Konsekutivní tlumočení

Neboli následné tlumočení je převod ústního projevu řečníka do druhého jazyka po částech. Řečník poskytuje tlumočníkovi po několika větách svého projevu časový prostor pro tlumočení (např. obchodní jednání, protokolace výpovědi svědka před soudem).

Doprovodné (informativní) tlumočení

Je vhodné spíše pro menší skupinu posluchačů (max. 4). Používá se v situacích, při kterých by konsekutivní tlumočení mohlo nějak narušit akci, či tehdy, kdy klient není přímým účastníkem dění ale pouze pozorovatelem. Při tomto způsobu tlumočník naslouchá a následně shrne obsah řečeného do několika vět.

Při překládání textu kladu velký důraz na jazykovou a gramatickou správnost,
dodržení sjednaného termínu odevzdání a spokojenost klienta.
Zajistím Vám překlad obecných i odborných textů bez nebo s ověřením.

Úřední (soudní, ověřený) překlad

z jazyka německého nebo naopak, listiny či libovolného dokumentu (využíváno především ve styku s úřady a jinými institucemi):

 • • výpisy z rejstříku trestů
 • • výpisy z evidence obyvatel
 • • výpisy z obchodního/živnostenského rejstříku
 • • rodné listy
 • • oddací listy
 • • živnostenské listy
 • • vysvědčení, osvědčení, diplomy
 • • rozsudky soudů
 • • odborné posudky
 • • další dokumenty dle Vašeho přání
!UPOZORNĚNÍ!

Jestliže se u originálu jedná o veřejnou nebo soukromou listinu v právním smyslu (vysvědčení,
rodný list, kupní smlouvy, apod.) je žádoucí pořídit ověřenou kopii dokumentu,
protože se stane nedílnou součástí konečného překladu společně s připojenou tlumočnickou doložkou.

Na základě Vašich požadavků Vám vypracuji cenovou nabídku na konkrétní úřední překlady.

Prostý písemný překlad

z jazyka německého nebo naopak k libovolnému dokumentu nebo textu (vhodné, jestliže potřebujete samostatný německý, či český text k dalšímu zpracování):

 • • jazykové mutace webových stránek
 • • příručky technické povahy
 • • lékařské zprávy
 • • obchodní dokumenty
 • • soukromá korespondence
 • • historické listiny z německého jazyka (i záznamu frakturou a kurentem)

Podle rozsahu Vaší poptávky Vám vypracuji cenovou nabídku na konkrétní překlady textů.

Korektury a transkripce

Mohu provést přepisy německých originálů, zvukových záznamů a videí. Většina přeložených, ale i originálních německých textů vyžaduje korekturu. Pravopisnou korekturu i stylistickou kontrolu provedu rychle a samozřejmě v maximální možné kvalitě.

Cena služby bude stanovena dohodou.

Ceník


Kvalitní odborný překladatel denně přeloží obvykle 6 až 8 normostran obecného textu. Jakýkoli vyšší výkon znamená podstatně delší než 8hodinové pracovní nasazení a tím i vyšší únavu, která se může odrazit v kvalitě produktu.

Skutečný počet přeložených normostran za den (1 NS = 1800 znaků včetně volných znaků na stránku) se vždy odvíjí od typu textu, jeho odbornosti a terminologické nasycenosti.

Sazba za překlad je vždy výsledkem dohody se zákazníkem a odvíjí se v první řadě od povahy textu a jeho odborné a terminologické náročnosti.

Sazbu sjednávám za normostranu cílového textu.

Základní sazba za překlad je 550,- Kč/NS*

v termínu zhotovení delším než 5 pracovních dní

*minimální účtovaný rozsah je 1 normostrana

- nejsem plátcem DPH

Základní sazba za tlumočení je 750,- Kč/hodinu*

*minimální účtovaný rozsah je 1 hodina

- nejsem plátcem DPH

V případě výrazně vyšších objemů je možno stanovit zvýhodněnou sazbu.

V případě expresního překladu, odborně náročného překladu či tlumočení může být účtován příplatek ve výši 30-100 %.

Kontaktujte mne


Leska 214
Dobšice, 671 82

hruskova-hana(zavináč)seznam.cz

+420 775 022 377

Napište mi

Mgr. Hana Hrušková na Firmy.cz
ÿbo⿠ٔ